Phòng Tổ chức cán bộ

22/06/2018 Lúc 7:20sáng Người đăng: admin

Phòng Tổ Chức Cán Bộ

I. Giới thiệu chung

Phòng Tổ chức cán bộ là một phòng nghiệp vụ được tách ra từ phòng Tổ chức – Hành chính và được thành lập 10/2014 cùng với sự ra đời của Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp trên cơ sở sát nhập Bệnh viện Nông nghiệp, Trung tâm Y tế lao động và Trung tâm phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn.

Phòng Tổ chức cán bộ. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện, phòng Tổ chức cán bộ là bộ phận tham mưu cho Ban Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện. Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Đa khoa Nông nghiêp là một tập thể đoàn kết, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc được Giám đốc Bệnh viện, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tặng bằng khen.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Tổ chức cán bộ – Tầng 3 nhà A – Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp – Km13+500 Quốc lộ 1A – Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội

  1. Cơ cấu tổ chức – nhân sự:

Nhân lực: 03 nhân viên.Trong đó:

– Trưởng Phòng: BS CKI Đinh Xuân Bình

– Chuyên viên: cử nhân Lê Thị Nhung

– Nhân viên: cử nhân Hoàng Thị Hồng Chinh

CÁC CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

  • Cán bộ lãnh đạo tiền nhiệm

TCCB2

Lương Đình Dũng

Trưởng phòng TC-HC

(1998 – 2006)

TCCB1

Bác sĩ CKI Trần Văn Ba

Trưởng phòng TCCB

(2006 – 2017)

TCCB3

Ths Nguyễn Đình Anh

Phó Trưởng phòng TCCB

( 2014 – 2017)

TCCB4

Bác sĩ Đoàn Thanh Thủy

Phó Trưởng phòng TCCB

( 2011- 2014)

  • Cán bộ lãnh đạo đương nhiệm

 TCCB5

Bác sĩ CKI Đinh Xuân Bình

Trưởng phòng TCCB

II.CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Phòng Tổ chức Cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện.

  1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện Tổ chức thực hiện công tác cán bộ quản lý hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
  2. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình Giám đốc Bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

  1. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong Bệnh viện.
  2. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiện và thái độ phục vụ.
  3. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc Bệnh viện giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
  4. Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.
  • CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2016 Tập thể lao động xuất sắc năm 2016 Quyết định số /QĐ-BV ngày 14/12/2016; Bệnh viện Đa khoa NN

III. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG

TCCB8

Triển khai công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại khoa HSCC

TCCB9

Chúc mừng tân PGS. TS. TTND. Hà Hữu Tùng

 TCCB10 TCCB11 TCCB12

Ban giám khảo và ban tô chức cuộc hội thi ảnh ‘nét đẹp điều dưỡng’

IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

– Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng theo hướng chuyên môn hóa, có sự phân công, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

– Xây dựng đội ngũ viên chức, nhân viên có trình độ chuyên môn vững, trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng với yêu cầu của Bệnh viện hạng I.

– Từng bước hiện đại hóa hoạt động thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhân sự.

– Tham mưu cho Ban Giám đốc về cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực của Bệnh viện đáp ứng nhu cầu của Bệnh viện hạng I.

 

 

Các tin liên quan