Thư viện

THÔNG BÁO V/V NGHIÊM CẤM THU TIỀN VIỆN PHÍ TẠI CÁC KHOA, PHÒNG, TT

THÔNG BÁO V/V NGHIÊM CẤM THU TIỀN VIỆN PHÍ TẠI CÁC KHOA, PHÒNG, TT

Tổng kết công tác thi đua – Khối sự nghiệp thuộc Bộ – Khối I

Tổng kết công tác thi đua – Khối sự nghiệp thuộc Bộ – Khối I

Thực hiện Thông tư số 07/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/2/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn công tác thi đua và khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công văn số 9003/BNN-TCCB ngày 07/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn […]

Dự thảo các quy chế thực hiện trong hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp

Dự thảo các quy chế thực hiện trong hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp

QUY CHẾ THỰC HIỆN  TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NÔNG NGHIỆP (Sửa đổi) (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ–TCCB ngày tháng năm 2015 của Giám đốc Bệnh viện) Nhấn vào đây để tải

Danh sách đề cương nguyên cứu khoa học năm 2013

Danh sách đề cương nguyên cứu khoa học năm 2013

Danh sách các đề tài: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NỘI SOI, MÔ BỆNH HỌC CỦA VIÊM DẠ DÀY MẠN TÍNH THỂ TRỢT LỒI CÓ H.PYLORI DƯƠNG TÍNH Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI. STUDY ON ENDOSCOPIC, HISTOLOGIC OF CHRONIC GASTRITIS SLIPPERY CONVEX WITH POSITIVE H. PYLORI IN ELDERLY PATIENTS. Thực hiện Nguyễn Văn Tuấn (1), Nguyễn […]