Thời sự 12h VTV1 – 19/9/2017: Tàu mất liên lạc đã vào bờ an toàn; Giảm giá thuốc qua đấu thầu tập trung …

Thời sự 12h VTV1 – 19/9/2017: Tàu mất liên lạc đã vào bờ an toàn; Giảm giá thuốc qua đấu thầu tập trung …

(Nguồn: vtv.vn)

Lịch công tác tuần (từ ngày 16 đến 20/10/2017)

Lịch công tác tuần (từ ngày 16 đến 20/10/2017)

Thư cảm ơn

Thư cảm ơn

Nâng tầm công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong Bệnh viện

Nâng tầm công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong Bệnh viện

     Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về việc đẩy mạnh công tác đào tạo,  nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Tháng 4/2017, Bệnh viện đã thành lập Trung tâm Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế (ĐT-NCKH-HTQT) trực thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp do […]