Lịch trực tháng

Lịch trực tháng 10/2020

Lịch trực tháng 10/2020

    Lịch trực tháng 10 tại cơ sở 1 Lịch khám bệnh ngày thứ 7 và chủ nhật Lịch trực cơ sở 2 Lịch làm việc theo ca/kíp tại khoa Cấp cứu

Lịch Trực tháng 9/2020

Lịch Trực tháng 9/2020

Lịch trực cơ sở 1 Lịch Trực bác sĩ theo tua/ca tại khoa Cấp cứu và Chống độc Lịch trực cơ sở 2  Lịch khám bệnh thứ Bảy và Chủ nhật Nguồn: JK Nguyễn

Lịch trực và khám thứ Bảy, Chủ nhật tháng 8/2020

Lịch trực và khám thứ Bảy, Chủ nhật tháng 8/2020

Lịch trực Cơ sở 1 Lich trực cơ sở 2 Lịch Khám bệnh thứ Bảy, Chủ nhật tại CS1

Lich trực tháng 7/2020

Lich trực tháng 7/2020

Lịch trực và khám thứ Bảy, Chủ nhật tháng 6/2020

Lịch trực và khám thứ Bảy, Chủ nhật tháng 6/2020

Lịch trực tháng 6/2020

Lịch trực tháng 3/2020

Lịch trực tháng 3/2020

Lịch trực tháng 2/2020

Lịch trực tháng 2/2020

Lịch trực Tháng 1 và Tết Canh tý 2020

Lịch trực Tháng 1 và Tết Canh tý 2020

Lịch trực tháng 12/2019

Lịch trực tháng 12/2019

Lịch trực và công tác tháng 11/2019

Lịch trực và công tác tháng 11/2019

Trang sau »