Lịch trực tháng

Lịch trực tháng 2/2020

Lịch trực tháng 2/2020

Lịch trực Tháng 1 và Tết Canh tý 2020

Lịch trực Tháng 1 và Tết Canh tý 2020

Lịch trực tháng 12/2019

Lịch trực tháng 12/2019

Lịch trực và công tác tháng 11/2019

Lịch trực và công tác tháng 11/2019

Lịch trực và làm việc thứ Bảy, CN tháng 9/2019 tháng

Lịch trực và làm việc thứ Bảy, CN tháng 9/2019 tháng

Lịch trực tháng 9/2019 CS1 Lịch làm việc thứ Bảy và Chủ nhật

Lịch trực và công tác thứ Bảy, CN của tháng 8/2019

Lịch trực và công tác thứ Bảy, CN của tháng 8/2019

Lịch trực Cơ sở 1 tháng 8/2019  Lịch công tác thứ Bảy và Chủ nhật

Lịch trực và làm việc thứ 7-CN tháng 7/2019

Lịch trực và làm việc thứ 7-CN tháng 7/2019

Lịch trực tháng 7/2019 CS1 Lịch làm việc phục vụ bệnh nhân khám bệnh thứ 7-CN

Lịch trực tháng 6/2019

Lịch trực tháng 6/2019

Lịch trực Cơ sở 1 Lịch công tác vào thứ Bẩy và Chủ nhật tháng 6/2019

Lịch trực tháng 5/2019

Lịch trực tháng 5/2019

Lịch trực tháng 5/2019 cơ sở 1

Lịch trực tháng 4/2019

Lịch trực tháng 4/2019

Lịch trực tháng 4 (cơ sở 1)

Trang sau »