Lịch trực tháng

Lịch trực tháng 6/2019

Lịch trực tháng 6/2019

Lịch trực Cơ sở 1 Lịch công tác vào thứ Bẩy và Chủ nhật tháng 6/2019

Lịch trực tháng 5/2019

Lịch trực tháng 5/2019

Lịch trực tháng 5/2019 cơ sở 1

Lịch trực tháng 4/2019

Lịch trực tháng 4/2019

Lịch trực tháng 4 (cơ sở 1)

Lịch trực tháng 3/2019

Lịch trực tháng 3/2019

Lịch trực tháng 2/2019 (Tết Kỷ Hợi 2019)

Lịch trực tháng 2/2019 (Tết Kỷ Hợi 2019)

Lịch trực chuyên môn tháng 2/2019 (Lịch trực tết bôi đậm từ ngày 02/2/2019 đến ngày 10/2/2019) Trực thường trú nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019

Lịch trực tháng 1/2019

Lịch trực tháng 1/2019

Lịch trực tháng 12/2018

Lịch trực tháng 12/2018

Lịch trực tháng 11/2018

Lịch trực tháng 11/2018

Lịch trực tháng 10

Lịch trực tháng 10

Lịch trực tháng 9/2018

Lịch trực tháng 9/2018

Trang sau »