Quy trình, Thủ tục

THÔNG BÁO V/V NGHIÊM CẤM THU TIỀN VIỆN PHÍ TẠI CÁC KHOA, PHÒNG, TT

THÔNG BÁO V/V NGHIÊM CẤM THU TIỀN VIỆN PHÍ TẠI CÁC KHOA, PHÒNG, TT

QUY TRÌNH THANH TOÁN VIỆN PHÍ (ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐK NÔNG NGHIỆP)

QUY TRÌNH THANH TOÁN VIỆN PHÍ (ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐK NÔNG NGHIỆP)

Thông báo quy định về việc cấp giấy khám sức khỏe

Thông báo quy định về việc cấp giấy khám sức khỏe

QUY CHẾ HỘI CHẨN

QUY CHẾ HỘI CHẨN

I. QUY ĐỊNH CHUNG: 1.Hội chẩn là hình thức tập trung tài năng trí tuệ của thầy thuốc để cứu chữa người bệnh kịp thời, trong những trường hợp: a. Khó chẩn đoán và điều trị. b. Tiên lượng dè dặt. c. Cấp cứu d. Chỉ định phẫu thuật. 2. Hội chẩn phải được chuẩn […]