QUY CHẾ HỘI CHẨN

09/12/2013 Lúc 5:30chiều Người đăng: admin

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1.Hội chẩn là hình thức tập trung tài năng trí tuệ của thầy thuốc để cứu chữa người bệnh kịp thời, trong những trường hợp:

a. Khó chẩn đoán và điều trị.

b. Tiên lượng dè dặt.

c. Cấp cứu

d. Chỉ định phẫu thuật.

2. Hội chẩn phải được chuẩn bị chu đáo và đảm bảo các thủ tục qui định.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ :

1. Khi cần hội chẩn:

a. Các trường hợp khó chẩn đoán xác định nguyên nhân bệnh.

b. Các trường hợp cấp cứu.

c. Các trường hợp người bệnh có chỉ định phẫu thuật.

d. Các trường hợp người bệnh đã được chẩn đoán xác định, sau 3 ngày điều trị trong khoa không biến chuyển bác sĩ điều trị có trách nhiệm mời bác sĩ trưởng khoa thăm lại người bệnh và cho ý kiến hướng dẫn điều trị tiếp.

2. Hình thức hội chẩn:

a. Hội chẩn khoa:

– Người đề xuất : Bác sĩ điều trị người bệnh.

– Người chủ trì: Bác sĩ trưởng khoa.

– Thành phần dự: Các bác sĩ điều trị trong khoa, y tá (điều dưỡng) trưởng khoa.

– Thư ký: Do trưởng khoa chỉ định.

– Tiến hành trong trường hợp: Khi việc chẩn đoán xác đinh nguyên nhân bệnh chưa được rõ ràng, tiên lượng còn dè dặt.

b. Hội chẩn liên khoa:

– Người đề xuất: Bác sĩ điều trị người bệnh đề nghị và trưởng khoa đồng ý.

– Người chủ trì: Bác sĩ trưởng khoa có người bệnh.

– Thành phần dự :

+ Các bác sĩ điều trị và y tá (điều dưỡng) trưởng khoa.

+ Bác sĩ trưởng khoa có liên quan và mời chuyên gia.

– Thư ký: Do trưởng khoa có người bệnh chỉ định.

– Tiến hành trong trường hợp: Người bệnh mắc thêm một bệnh thuộc chuyên khoa khác.

c. Hội chẩn toàn bệnh viện :

– Người đề xuất: Bác sĩ trưởng khoa có người bệnh.

– Người chủ trì: Giám đốc bệnh viện.

– Thành phần dự: Các bác sĩ trưởng khoa, phó trưởng khoa, trưởng phòng y tá (điều dưỡng), y tá (điều dưỡng) trưởng khoa có liên quan và các chuyên gia.

– Thư ký: Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp.

– Tiến hành trong trường hợp: Người bệnh mắc bệnh nặng liên quan đến nhiều chuyên khoa khó chẩn đoán và điều trị chưa có hiệu quả.

d. Hội chẩn liên bệnh viện:

– Người đề xuất: Bác sĩ trưởng khoa có người bệnh đề nghị, giám đốc bệnh viện đồng ý.

– Người chủ trì : Giám đốc bệnh viện.

– Thành phần dự.

+ Các bác sĩ, trưởng khoa, phó trưởng khoa, bác sĩ có người bệnh và trưởng phòng y tá (điều dưỡng), y tá (điều dưỡng) trưởng khoa có người bệnh.

+ Các chuyên gia, giáo sư được mời.

– Thư ký: Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp

– Tiến hành trong trường hợp: Người bệnh mắc bệnh nặng, hiếm gặp, cần ý kiến của chuyên khoa sâu .

3. Trình tự và nội dung hội chẩn:

a. Bác sĩ điều trị có trách nhiệm;

– Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bệnh án, các kết quả cận lâm sàng, các phương tiện thăm khám người bệnh.

– Chuẩn bị người bệnh, thông báo thời gian và nội dung hội chẩn. Tuỳ tình trạng người bệnh mà tổ chức hội chẩn lại giường hoặc tại buồng riêng cho phù hợp.

b. Người được mời tham gia hội chẩn phải có trình độ chuyên môn tốt, có tinh thần trách nhiệm, trường hợp mà đích danh mà không tham gia được phải cử người có trình độ tương đương đi thay phải được nghiên cứu hồ sơ bệnh án và thăm khám người bênh trước.

c. Người chủ trì hội chẩn có trách nhiệm:

– Giới thiệu thành phấn người tham dự, báo cáo tóm tắt quá trình điều trị, chăm sóc và yêu cầu hội chẩn.

– Kết luận rõ ràng từng vấn đề để ghi vào biên bản. Khi kết thúc phải đọc lại thông qua biên bản hội chẩn và từng thành viên kí, ghi rõ họ tên và chức danh.

d. Thư ký có trách nhiệm :

– Ghi chép đầy đủ các ý kiến của từng người vào sổ biên bản

– Căn cứ vào kết luận ghi trong sổ biên bản hội chẩn, trích lập phiếu “biên bản hội chẩn” đính vào hồ sơ bệnh án; phiếu biên bản hội chẩn này do thư ký và người chủ tịch ký, ghi rõ họ tên và chức danh.

e. Trường hợp có ý kiến chưa thống nhất thư ký phải ghi lại và báo cáo giám đốc bệnh viện giải quyết.

g. Hội chẩn cấp cứu phải được thực hiện ngay trong giờ hành chính cũng như trong phiên thường trực, tuỳ tình trạng bệnh mà có hình thức hội chẩn thích hợp.

h. Khi người bệnh có chỉ định phẫu thuật phải được hội chẩn để xác định. Hội chẩn phải có đầy đủ các phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê hồi sức, bác sĩ điều trị khoa ngoại và y tá (điều dưỡng) trưởng khoa ngoại và y tá (điều dưỡng) trưởng khoa phẫu thuật – gây mê hồi sức.

i. Nghiêm cấm các trường hợp: Tiến hành phẫu thuật mà không hội chẩn.

Nguồn tin : Phòng KHTH

Các tin liên quan