Lịch công tác

Lịch công tác Tuần (từ ngày 19 đến 25/10/2020)

Lịch công tác Tuần (từ ngày 19 đến 25/10/2020)

Lịch công tác Tuần (từ ngày 12 đến 18/10/2020)

Lịch công tác Tuần (từ ngày 12 đến 18/10/2020)

Lịch công tác Tuần (từ ngày 05 đến 11/10/2020)

Lịch công tác Tuần (từ ngày 05 đến 11/10/2020)

Lịch trực tháng 10/2020

Lịch trực tháng 10/2020

    Lịch trực tháng 10 tại cơ sở 1 Lịch khám bệnh ngày thứ 7 và chủ nhật Lịch trực cơ sở 2 Lịch làm việc theo ca/kíp tại khoa Cấp cứu

Lịch công tác Tuần (từ ngày 28/9/2020 đến 04/10/2020)

Lịch công tác Tuần (từ ngày 28/9/2020 đến 04/10/2020)

Lịch công tác Tuần (từ ngày 21 đến27/9/2020)

Lịch công tác Tuần (từ ngày 21 đến27/9/2020)

Lịch công tác Tuần (từ ngày 14 đến 20/9/2020)

Lịch công tác Tuần (từ ngày 14 đến 20/9/2020)

Lịch công tác Tuần (từ ngày 07 đến 13/9/2020)

Lịch công tác Tuần (từ ngày 07 đến 13/9/2020)

Lịch Trực tháng 9/2020

Lịch Trực tháng 9/2020

Lịch trực cơ sở 1 Lịch Trực bác sĩ theo tua/ca tại khoa Cấp cứu và Chống độc Lịch trực cơ sở 2  Lịch khám bệnh thứ Bảy và Chủ nhật Nguồn: JK Nguyễn

Lịch công tác Tuần (từ ngày 31/8/2020 đến 06/9/2020)

Lịch công tác Tuần (từ ngày 31/8/2020 đến 06/9/2020)

Trang sau »