Lịch trực và khám bệnh thứ Bảy, Chủ nhật tháng 1/2021

08/01/2021 Lúc 10:38sáng Người đăng: JK Nguyễn

z2252128119399_3a9824be74801148b330982909519ae6Lịch trực tại Cơ sở 1

z2252128062469_6841f5af2719da9d4e5681a2b3103f3fLịch trực tại cơ sở 2

z2252128034740_34f4ef6ab4370d5e16602f9d46b13209Lịch khám bệnh thứ 7 và chủ nhật

z2252128094869_a263e7268d2453529d8d682d4d10fd93Lịch bác sĩ khám tại Trung tâm khám CLC và YHGĐ

Các tin liên quan