Khoa Khám bệnh

22/06/2018 Lúc 7:14sáng Người đăng: admin

kkb1

KHOA KHÁM BỆNH

Trưởng khoa : BSCK1 Vũ Tuấn Anh Từ Năm 2017 đến nay                                           Tel: 0904129785

                       BSCK1 Vũ Việt Dũng Từ Năm 2012 đến 2017 ( đang đi học CK2)          Tel: 0904777396

Điều dưỡng trưởng: Cử nhân Nguyễn Thị Hoàn Từ năm 1999 đến nay

Trưởng khoa đã nghỉ hưu: PGSTS  Nguyễn Duy Thắng

                                           BSCK2 Hứa Thị Lê

Tổng số nhân viên: 25

– BSCK1:     03( có 01 bs đang học ck2   và 01cb đi học ck2)

– BS:            02

– CNYTCC:  01

– ĐDĐH :     05

– ĐDCĐ   :   03

– ĐDTH   :    10

– KTV       :   01

Trong đó 01: Trưởng khoa

               01:Điều dưỡng trưởng

Khoa có 2 cở sở :CS1 Và CS2

              2 Bộ Phận – Khoa Khám Bệnh và Bộ phận Nội Soi tiêu hóa

Chức năng nhiệm vụ KKB

-Tổ chức tiếp nhận người bệnh đến khám BHYT

-khám bệnh ,chọn lọc NB vào điều trị nội trú, thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu

-Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, theo dõi tình hình bệnh tật trong vùng dân cư được phụ trách để có biện phép ngăn ngừa bệnh tật,

-Tổ chức dây chuyền khám sức khỏe theo nhiệm vụ được giao.

1. Các trưởng khoa điều trị trong bệnh viện phải chịu trách nhiệm về chất lượng khám chuyên khoa, điều trị người bệnh ngoại trú tại khoa khám bệnh, cử cán bộ có trình độ chuyên môn kỹ thuật thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa, luân phiên 3 đến 6 tháng ra công tác tại khoa khám bệnh.

2. KKB được bố trí một chiều theo quy định , có đủ thiết bị y tế và biên chế phục vụ theo phân hạng của bệnh viện

3. Bộ phận nội soi tiêu hóa:Nôi soi dạ dày ĐTT thường hoặc gây mê và làm các thủ thuật như cắt nội soi polip ĐTT cầm máu TM thực quản , dạ dày

Địa chỉ khoa khám bệnh_ bệnh viện đa khoa nông nghiệp

Km13+500 ngọc hồi -thanh trì -hà nội

Các tin liên quan