Phòng Điều dưỡng

22/06/2018 Lúc 7:17sáng Người đăng: admin

Phòng Điều dưỡng

 1. Địa chỉ: Tầng 3 Khu Hành chính – Tòa nhà 10 tầng – Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp
 2. Điện thoại:
 3. Email: phongdieuduongbenhviendknn@gmail.com
 4. Ban lãnh đạo:

1.1. Qua các thời kỳ:

Các trưởng phòng: Ngô Thị Hòa – từ trước đến năm 2017 – Đã nghỉ hưu

Phó phòng: Nguyễn Thị Lương từ năm 2003 đến năm 2010.

– Cơ cấu nhân sự hiện tại:

 • Hội đồng điều dưỡng

QĐ 1183 ngày 10 tháng 10 năm 2017 của GĐ

 • Ông Hà Hữu Tùng: GĐ – chủ tịch HĐ:
 • Ông Lê Văn Lễ – Phó chủ tịch
 • Bà Lê Thị Mai Phương – Thư ký
 • Ông Nguyễn Ngọc Hải
 • Ông Nguyễn Trọng Cường
 • Bà Nguyễn Thị Hồng Vân
 • Bà Lê Minh Lợi
 • Bà Trịnh Thị Bích Hồng
 • Bà Nguyễn Thị Lương
 • Bà Nguyễn Thị Hoàn
 • Bà Cao Thị Anh Vân

 DD1

Trưởng phòng: Ths.BS Lê Văn Lễ

Từ năm 2017 đến nay

SĐT: 0908767959

Mail: phongdieuduongbenhviendknn@gmail.com

DD2

Phó phòng: CN Lê Thị Mai Phương

Từ năm 2011 đến nay

SĐT: 0988403275

Mail: phuonglebvnn@gmail.com

Cố vấn chuyên môn:

DD3

TS.ĐD Phan Thị Dung – Chủ tịch hội điều dưỡng ngoại khoa Việt Nam, nguyên trưởng phòng điều dưỡng BV Việt Đức

SĐT: 84.4.972612888

Email: phanthidzungvd@gmail.com

DD4

Ths. TrầnThị Hà – Nguyên Điều dưỡng trưởng HSCC ngoại và KSNK bệnh viện Xanh Pôn

Cố vấn chuyên gia về quản lý Điều dưỡng và thực hành KSNK

SĐT: 0912108262

Email: hacaovna@yahoo.com

Điều dưỡng Trưởng/phó các khối:

 • Điều dưỡng Trưởng khối Ngoại: ĐD Huỳnh Thị Minh Thu
 • Điều dưỡng Trưởng khối Nội: ĐD Nguyễn Thị Lương
 • Điều dưỡng trưởng khối Khám bệnh, CLS, Cấp cứu chống độc: ĐD Nguyễn Thị Hoàn
 • Điều dưỡng phụ trách hành chính cơ sở 2: ĐD Phạm Thị Lan Hương
 1. Chức năng, nhiệm vụ:
  1. Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám Đốc bệnh viện phê duyệt
  2. Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định. Hỗ trợ điều dưỡng trưởng khoa, nữ hộ sinh trưởng khoa, kỹ thuật viên trưởng khoa xây dựng kế hoạch chăm sóc người bệnh toàn diện tại các khoa và theo dõi, triển khai thực hiện.
  3. Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc bệnh viện phê duyệt.
  4. Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn. Tổ chức giám sát thực hiện các quy định, kỹ thuật bệnh viện, các quy định chuyên môn của Bộ y tế và các quy định của bệnh viện. Báo cái kịp thời cho ban giám đốc các việc đột xuất có liên quan đến công tác chăm sóc tại các khoa.
  5. Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ y tế, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định và hiệu quả.
  6. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong công việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý. Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ xây dựng bảng mô tả công việc cho toàn thể điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý trong toàn bệnh viện.
  7. Phối hợp với các khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tổ chức kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.
  8. Phối hợp với phòng Đào tạo thực hiện, đào tạo nâng cao trình động cho điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý . Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý trước khi tuyển dụng.
  9. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và hỗ trợ tập huấn cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý những kiến thức mới và công tác CSNB toàn diện.
  10. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.
  11. Phối hợp chặt chẽ với các khoa/phòng liên quan trong công tác quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát chung các khoa/phòng: Cơ sở vật chất và hạ tầng, tài sản khoa/phòng và bệnh viện, giữ gìn trật tự vệ sinh chung, nâng cao văn hóa ứng xử trong giao tiếp và phong cách làm việc.
  12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công .
  13. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG VỚI CÁC KHOA/PHÒNG/TRUNG TÂM LIÊN QUAN:
  14. Phòng Điều Dưỡng phối hợp với Phòng Tổ Chức Cán Bộ:

Trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, phân công, điều động, đánh giá điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên.

Trong việc đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên.

Tổ chức tập huấn các quy tắc ứng xử

Phòng điều dưỡng phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong bố trí nhân lực, tổ chức mô hình chăm sóc phù hợp và thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng hiệu quả công tác và trình độ chuyên môn điều dưỡng hàng năm để phối hợp với phòng tổ chức cán bộ xét đề nghị nâng lương, đề bạt khen thưởng, kỷ luật.

 1. Phòng Điều Dưỡng phối hợp với Phòng Kế hoạch Tổng Hợp:

Xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục cho điều dưỡng viên, hộ sinh và kỹ thuật viên. Phối hợp kiểm tra, giám sát chất lượng chăm sóc, phục vụ người bệnh.

Thực hiện qui trình kỹ thuật và qui chế chuyên môn

 1. Phòng Điều Dưỡng phối hợp với khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn:

Thực hiện theo thông tư 07/2011/TT-BYT của bộ y tế.

Kiểm tra thực hiện công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

Kiểm tra thực hiện tiêm an toàn trong bệnh viện.

 1. Phòng Điều dưỡng phối hợp với Khoa Dược:

Lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời phục vụ cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định. Bảo đảm cung cấp và sửa chữa kịp thời phương tiện, thiết bị phục vụ công tác chăm sóc người bệnh.

Thực hiện tiết kiệm chống lãng phí: Tiết kiệm sử dụng thuốc, vật tư tiêu hao, giảm gánh nặng cho người bệnh và cơ quan BHYT.

 1. Phòng Điều dưỡng phối hợp với Phòng Tài Chính Kế Toán:

Đề xuất cấp kinh phí điều dưỡng đi học nâng cao, dự hội nghị điều dưỡng cấp trên, đề xuất chi khen thưởng hội thi điều dưỡng và các hoạt động khác …

Tham gia quản lý tài chính, chống thất thoát, kiên quyết chống thu phí ngầm, công khai-minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh trong thanh toán viện phí…

 1. Phòng Điều dưỡng phối hợp với Phòng Hành Chính Quản Trị :

Lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác đảm bảo vệ sinh buồng bệnh để phục vụ người bệnh. Bảo đảm cung cấp và sửa chữa kịp thời phương tiện, thiết bị phục vụ công tác chăm sóc người bệnh.

Tham gia theo dõi, bảo quản thiết bị-vật tư, tài sản chung của BV

Tiết kiệm trong sử dụng điện nước và an toàn cháy nổ

 1. Phòng Điều dưỡng phối hợp các bác sĩ trưởng khoa, điều dưỡng trưởng khoa:

Trong bố trí nhân lực, tổ chức mô hình chăm sóc phù hợp phục vụ người bệnh và thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh, phối hợp đồng thời với các bác sỹ trưởng khoa để nâng cáo chất lượng phục vụ người bệnh.

– Xây dựng khoa/phòng xanh sạch đẹp, thân thiện với người bệnh và đồng nghiệp

– Đảm bảo đoàn kết nội bộ

 1. Phòng Điều dưỡng phối hợp với Phòng quản lý chất lượng:

Đánh giá về bộ tiêu chí liên quan đến công tác CSNB của điều dưỡng:

Tập trung vào:

 • Sự hài lòng của người bệnh kể cả người nhà người bệnh,
 • Đảm bảo An toàn cho người bệnh theo các tiêu chí quản lý chất lượng và chăm sóc người bệnh toàn diện.

Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, công tác dinh dưỡng tiết chế chế độ ăn bệnh lý, công tác truyền thông giáo sự sức khỏe cho người bệnh…

Hướng phát triển cho những năm tiếp theo:

 • Tăng cường năng lực chuyên môn, quản lý, phương pháp giảng dạy.
 • Xây dựng tính chuyên nghiệp cho đội ngủ điều dưỡng của bệnh viện.
 • Nâng cao chất lượng chăm sóc hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
 • Tiếp tục chuẩn hóa các quy trình kỹ thuật điều dưỡng.
 • Duy trì công tác đào tạo, NCKH.
 • Đẩy mạnh hợp tác quốc tế.
 1. Thành tích

Bằng khen của Bộ trưởng Nông Nghiệp & PTNT năm: 2005

Bằng khen của Ban chấp hành chi hội điều dưỡng Hà Nội nhiệm kỳ 2005 -2010 và nhiệm kỳ 2010 – 2016.

Một số hình ảnh hoạt động của phòng Điều dưỡng:

DD5

Phòng Điều dưỡng tập huấn An toàn người bệnh cho toàn bộ điều dưỡng

DD6

Lớp Thạc sỹ điều dưỡng
DD7

Họp hội đồng bệnh nhân Khối ngoại

DD8

Một buổi bình bệnh án khoa Tai Mũi Họng

DD9

Điều dưỡng đút cháo cho bệnh nhân nặng

DD10

Trưởng Phòng Điều dưỡng chụp ảnh cùng Ban cố vấn chuyên môn

 

 

 

Các tin liên quan