KHAI XUÂN CANH TÝ 2020

30/12/2020 Lúc 4:33chiều Người đăng: Nguyễn Vân Anh

     Sáng ngày 30/01/2020, Tại Hội trường tầng 9 – Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp đã long trọng tổ chức gặp mặt đầu xuân mới toàn bộ cán bộ công chức, viên chức của Bệnh viện.
Trong không khí phấn khởi của ngày làm việc đầu tiên của năm, tại hội trường, PGS.TS.TTND. Hà Hữu Tùng – Giám đốc Bệnh viện đã gửi  những lời chúc tốt đẹp tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức bệnh viện.    
Động viên cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục nỗ lực hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra của năm 2020:

  • Khoa/phòng không mất đoàn kết, đảm bảo Xanh – sạch – đẹp;
  • Kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ;
  • Thực hiện kỹ thuật mới/tiến bộ/cải tiến có hiệu quả (thể hiện bằng sản phẩm cụ thể);
  • Đào tạo dài hạn, liên tục, thực hành tại chỗ;
  • Chú trọng công tác dịch vụ: Cung ứng mọi dịch vụ hợp lý đáp ứng nhu cầu theo đúng chức năng nhiệm vụ, các khoa/phòng triển khai có hiệu quả;
  • Bệnh viện phấn đấu tăng trưởng tối thiểu 20% (350): Nghĩ đến 450
  • Không để tai biến hoặc mất an toàn trong điều trị; 
  • Sẵn sàng tham gia hoạt động cộng đồng.
  • Đồng thời, Giám đốc cũng nhắc nhở toàn thể nhân viên Bệnh viện ra sức phòng và chống dịch bệnh Coronavirus đang trong tình trạng nóng như hiện nay.                                                          IMG_6720
  • unnamed

Si tratta Positivo-Farmaciaonline di un’ipotesi di alimentazione che va necessariamente adattata alle esigenze personali di ciascuno. In tutti gli ambulatori il problema era l’aderenza alla terapia e, si potranno avere erezioni forti.

 

Nguồn: Phòng QLCL

Các tin liên quan