Thực hiện chẩn đoán hình ảnh, thanh toán BHYT không cần in phim qua hệ thống PACS

24/06/2020 Lúc 4:45chiều Người đăng: JK Nguyễn

Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp rất tự hào là một trong 06 bệnh viện trên toàn quốc đã triển khai và áp dụng hoàn toàn hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) thay thế hoàn toàn bệnh án giấy, cùng với đó là hệ thống chẩn đoán hình ảnh không cần in phim thông qua hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS).

06 Bv - PAC

Theo văn bản số 3241/BYT-KH-TC ngày 11/6/2020 của Bộ Y tế, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT đối với các đơn vị đã thực hiện đầu tư hệ thống chẩn đoán hình ảnh thực hiện trên hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) “Để khuyến khích các đơn vị thực hiện hệ thống PACS, giảm ô nhiễm môi trường, trước mắt thanh toán bằng giá có in phim, phần chênh lệch do không phải in phim được sử dụng để chi trả tiền thuê, đầu tư hệ thống PACS và phát triển công nghệ thông tin, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm của đơn vị; quy định cụ thể việc giám định thanh toán các dịch vụ này được thuận lợi”. Trên thực tế, hầu hết các bệnh viện hiện nay (có cả bệnh viện tuyến trung ương) vẫn đang thực hiện quản lý và lưu trữ các hồ sơ song song dưới dạng văn bản giấy và phim. Các dữ liệu chẩn đoán hình ảnh được lưu trữ rời rạc, tách rời giữa phim và không đồng bộ nên dễ nhầm lẫn, thất lạc. Với phương pháp quản lý như hiện tại, chi phí cho việc in phim, lưu trữ phim phục vụ cho công tác chẩn đoán hình ảnh và hồ sơ bệnh án giấy là rất lớn.

anh bs vinh PLACHình ảnh BSCKII. Đinh Xuân Bình (Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh) đọc và trả kết quả qua hệ thống PACs tại Bệnh viện

Theo chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, Thầy thuốc nhân dân PGS.TS. Hà Hữu Tùng “Bệnh viện thông báo và quán triệt việc không in phim giúp tránh lãng phí, đồng thời giảm thiểu tác hại ra môi trường. Toàn bộ hình ảnh chiếu chụp của bệnh nhân sẽ được lưu kết quả ngay trên máy tính và nhanh chóng gửi lên hệ thống trực tuyến của các khoa/phòng để bác sĩ có chẩn đoán sớm, phục vụ cho công tác điều trị. Vì vậy tất cả các khoa, bác sĩ nên tư vấn cho bệnh nhân không nên lấy phim và chúng ta sẽ không in phim nữa. Thực hiện trả kết quả phim qua các hình thức file điện tử khác cho bệnh nhân,…”

Tobe continued…

JK Nguyễn

Các tin liên quan