Phòng Quản lý chất lượng

22/06/2018 Lúc 7:15sáng Người đăng: admin

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Nhân sự

Trưởng phòng: Bác sĩ Đoàn Thanh Thủy

Tổng số CBVC: 04 nhân viên và 08 ban chuyên trách trực thuộc Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện.

  1. Ban Khảo sát sự hài lòng: Trưởng ban BS Đoàn Thanh Thủy
  2. Ban An toàn môi trường: Trưởng ban BS CKI Nguyễn Ngọc Hải
  3. Ban Phát triển nguồn nhân lực: Trưởng ban BS CKI Đinh Xuân Bình
  4. Ban Quy định, quy trình kỹ thuật và Phác đồ điều trị:

Trưởng ban BS CKII Nguyễn Thị Hồng Lạc

  1. Ban An toàn người bệnh: Trưởng ban Ths.BS Lê Văn Lễ
  2. Ban Dinh Dưỡng Tiết Chế: Trưởng ban Ths.BS Nguyễn Văn Nguyên
  3. Ban An toàn thuốc: Trưởng ban Dược sỹ CKII Nguyễn Trọng Cường
  4. Ban Công nghệ thông tin: Trưởng ban Cử nhân Nguyễn Mạnh Hà

Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Quản lý chất lượng được thành lập theo quyết định số 23/QĐ-BV-TCCB ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Bệnh viện. Phòng được thành lập là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt;

Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh

Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật

Tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý của bệnh viện;

Vận động tiếp nhận tài trợ: Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Hỗ trợ nhân viên y tế: Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị; Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.

Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng (nếu có).

  • Địa chỉ: Tầng 3 – Khu hành chính

Điện thoại liên hệ: BS. Thủy: 0912849313

Địa chỉ mail: Doanthuybvnn@gmail.com

Ảnh phòng

Qlcl1

Các tin liên quan