PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

22/06/2018 Lúc 7:19sáng Người đăng: JK Nguyễn
 1. LÃNH ĐẠO PHÒNG:
  • Lãnh đạo phòng tiền nhiệm các thời kỳ:

Các trưởng phòng:

 1. Trần Ngọc Sơn – Đã nghỉ hưu
 2. Nguyễn Duy Thắng – Đã nghỉ hưu
 3. Vũ Xuân Đốc – Đã chuyển công tác
 4. Chu Đức Ứng – Đã nghỉ hưu

Các phó trưởng phòng:

 1. Chu Đức Ứng: Đã nghỉ hưu
 2. Nguyễn Trung Cấp (đã chuyển công tác)
 3. Nguyễn Công Nhật (đã chuyển công tác)
 4. BS Trần Văn Thanh (Nay là Trưởng khoa Phụ Sản)
 5. Y sĩ. Trần Thị Thanh: Đã nghỉ hưu
 6. BS. Lê Văn Lễ: Có thời gian phụ trách công tác Trưởng phòng, nay là Trưởng phòng Điều dưỡng
 7. Lương Công Chánh (đã chuyển công tác)

2. Lãnh đạo phòng đương nhiệm:

xdrt6erty

Trưởng phòng: ThS. BS. Tống Lê Văn

SĐT: 0938866689

Email: bsvanbvdknn@gmail.com

Phó trưởng phòng:

unnamed

Phó Trưởng phòng BSCKI. Phạm Thanh Bình

IMG_20180619_1

Phó Trưởng phòng DS. Linh Thị Hoa

5a81b823af7d4e23176c

Tổ trưởng công đoàn: Trần Thị Hải Yến

 1. Tổ chức nhân sự : Phòng có 13 cán bộ, gồm có các trình độ như sau
 • Sau đại học: 04 (ThS: 02; Chuyên khoa I: 02) (01 đang NCS, 01 đang học CKII)
 • Đại học: 03 (Bác sĩ: 02; Dược sĩ: 01)
 • Cao đẳng, trung học: 06
 1. NHIỆM VỤ CHỨC NĂNG :

Phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

– Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng

– Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.

– Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn Bệnh viện

NHIỆM VỤ CHÍNH:

 1. Hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.
 2. Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện.
 3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.
 4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.
 5. Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.
 6. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.
 7. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.
 8. Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.
 9. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
 10. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.
 11. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.
 12. Quản lý hoạt động TBYT

Phân công nhiệm vụ riêng từng tổ/nhóm:

 1. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ

– Ths. Tống Lê Văn: Trưởng phòng – Phụ trách chung

– BSCK1. Phạm Thanh Bình: Phó trưởng phòng

– DS. Linh Thị Hoa: Phó trưởng phòng.

– BSCK1. Hoàng Công Trang

 1. Công tác BHYT

– BSCK1. Phạm Thanh Bình (tổ trưởng)

DS Linh Thị Hoa (CS2)

– BSCK1. Hoàng Công Trang

– BS Nguyễn Thị Trang

– ĐD Đào Mai Hương

– DS.Lê Lan Phương

 1. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, HTQT

– CN Nguyễn Duy Khiêm (tổ trưởng)

– Ths. Phạm Hồng Anh

– BS. Nguyễn Thị Trang

– ĐD Nguyễn Thị Hải Yến

 1. Công tác thống kê, lưu trữ

– CN Nguyễn Duy Khiêm: (tổ trưởng)

– Ths. Phạm Hồng Anh

– Trần Tiến Chung: lưu trữ

– ĐD Lại Thị Thu (CS2)

 1. Công tác về DMKT, Quy trình kỹ thuật

– BSCKI. Hoàng Công Trang (tổ trưởng)

– CN. Nguyễn Duy Khiêm

– Ths. Phạm Hồng Anh

– BS. Nguyễn Thị Trang

 1. Công tác TBYT

 –  Th.s Tống Lê Văn (tổ trưởng)

–  BSCKI. Hoàng Công Trang

–  KTV. Trần Tiến Chung

MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:

2.1. Tổ Chuyên môn:

Kiểm tra và đôn đốc thực hiện Quy chế chuyên môn, không để xảy ra sai sót

Giải quyết các vấn đề liên quan đến BHYT

Triển khai công tác khám sức khoẻ định kỳ cho các đơn vị

Cùng với các phòng chức năng khác giúp ban Giám Đốc thực hiện mọi chế độ kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thường xuyên cùng với  BGĐ, Phòng Điều dưỡng và khoa Dược đi kiểm tra không báo trước, kết hợp với bình bệnh án ở tất cả các đơn vị điều trị bệnh nhân trong toàn bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân.

Giúp ban Giám đốc theo dõi và giải quyết các đơn thư khiếu kiện, thắc mắc của bệnh nhân, gia đình bệnh nhân.

Tiếp các cơ quan pháp luật trong việc lấy chứng thương và viết giấy báo tử cho bệnh nhân.

Lên lịch trực hàng tháng, lịch công tác hàng tuần.

Tham gia Hội đồng thuốc và điều trị, Hội đồng đấu thầu thuốc của bệnh viện,

Quản lý việc in ấn các mẫu biểu, sổ sách liên quan đến hoạt động chuyên môn của các Khoa/Phòng trong bệnh viện.

2.2.  Thống kê kế hoạch

Thống kê các hoạt động chuyên môn của bệnh viện

 • Thu thập các số liệu về hoạt động chuyên môn của các Khoa/phòng
 • Nhập các dữ liệu vào máy tính, xử lý thông tin, in các thống kê báo cáo định kỳ và đột xuất hàng ngày, tuần, tháng, quí, năm cho Ban Giám đốc; Bộ Y tế; Bộ Nông Nghiệp & PTNT.

Lập kế hoạch:

Lập kế hoạch hoạt động và định kỳ báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kết năm hoạt động của bệnh viện, xây dựng các chỉ tiêu hoạt động chuyên môn cho các đơn vị.

Quản lý Kho Hồ sơ bệnh án nội trú:

 • Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ bệnh án nội trú (hàng năm gần 30 ngàn hồ sơ bệnh án nội trú)
 • Mã hoá hồ sơ (cung cấp mã lưu trữ) cho bệnh án nội trú của bệnh nhân ra viện.
 • Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú
 • Phục vụ cán bộ đến nghiên cứu hồ sơ, các đơn vị có nhu cầu mượn hồ sơ bệnh án
 • Sao bệnh án cho những cá nhân và đơn vị có nhu cầu ( các đơn vi bảo hiểm, công an, thanh tra…)
 • Quản lý việc in ấn các mẫu biểu, sổ sách liên quan đến hoạt động chuyên môn của các khoa/phòng trong bệnh viện.

2.3. Đào tạo – NCKH – Hợp tác quốc tế

 • Đào tạo:
 • Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng của các trường ĐH YHN, YTCC với 40 giảng viên
 • Là cơ sở thực hành chính cho sinh viên các trường đại học (Đại học Y Hà Nội; Đại học Y tế công cộng). Hàng năm có trên 300 sinh viên đến thực tập.
 • Học viên cao học đến thực tập tại Bệnh viện ngày càng tăng mạnh, trong năm 2018 có trên 60 học viên cao học đã học và triển khai đề tài nghiên cứu tại Bệnh viện
 • Hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị y tế khu vực như TTYT huyện Thanh Trì, Thường Tín, Phú xuyên, Bệnh viện Thanh Trì, Thường Tín (số lượng đào tạo gần 100 gồm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên)
 • Nghiên cứu khoa học
 • Xây dựng các quy định, quy trình, văn bản hướng dẫn thực hiện đề tài NKCH cơ sở
 • Hàng năm triển khai trên 20 đề tài NCKH cấp cơ sở Bệnh viện.
 • Phối hợp cùng các đơn vị y tế khác thực hiện các đề tài nghiên cứu khi có yêu cầu
 • Thư viện: Có trên 2000 đầu sách với các chuyên ngành nội, ngoại, sản, nhi, hồi sức cấp cứu, quản lý bệnh viện, pháp luật.
 • Hợp tác quốc tê
 • Hàng năm đón tiếp 50 bạn sinh viên trường Đại học Liege Vương quốc Bỉ đến thực tập và tham quan Bệnh viện (hợp tác từ năm 2007 đến nay đã có trên 400 bạn sinh viên)
 • Phát triển mô hình Bác sĩ gia đình dưới sự hỗ trợ của chuyên gia từ Đại học Liege Vương quốc Bỉ
 • Năm 2017, ký kết hợp tác trong công tác điều trị với các Bệnh viện tại Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc

2.4. Tổ Trang thiết bị y tế:

Quản lý nhiều thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác chẩn đoán, điều trị như Máy chụp MRI 1,5T; Máy chụp cắt lớp vi tính 128 dãy; Máy nội soi phế quản, dạ dày, tai mũi họng…; Máy đo thính lực; Hơn 100 máy thở…

 1. Thành tích :

Tập thể lao động xuất sắc các năm: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2013, 2015.

Bằng khen của Bộ trưởng Nông Nghiệp & PTNT năm: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.

Một số hình ảnh hoạt động:

gyutfTập thể phòng Kế hoạch tổng hợp

IMG_20180619_7Buổi họp giao ban phòng hàng tuần

jhiĐội ngũ nữ công gia chánh của phòng

 

Các tin liên quan