Ban giám đốc và đoàn thể

22/06/2018 Lúc 7:24sáng Người đăng: admin

 

Untitled

BAN GIÁM ĐỐC ĐƯƠNG NHIỆM

 

BGD1

Giám đốc: PGS.TS.TTND HÀ HỮU TÙNG

( 2005 – Nay)

BGD2

Phó giám đốc: BSCC.TTƯT. NGUYỄN THỊ HỒNG LẠC

( 2014 – Nay)

BGD3

Phó giám đốc: BSCKI. TTƯT. ĐINH XUÂN PHƯƠNG

( 2005 – Nay)

 BGD4

 

Phó giám đốc: BS.CKII. HÀ VIỆT TRUNG

( 2014 – Nay)

 


 Untitled

BAN GIÁM ĐỐC TIỀN NHIỆM

NGUYÊN GIÁM ĐỐC

BGD5

Giám đốc: BS. CAO XUÂN LUNG

(1968 – 1987)

BGD6

Quyền giám đốc: BS. PHẠM NGÂM

(1988 – 1989)

BGD7

Giám đốc: BS. NGUYỄN THANH TIỀM

(1989 – 1992)

BGD8

Giám đốc: BS. TTƯT. NGUYỄN VĂN LIỄN

(1992 – 2005)

 

Untitled 

NGUYÊN PHÓ GIÁM ĐỐC

 BGD6

Phó giám đốc: BS. PHẠM NGÂM

(1975 – 1988)

BGD9

Phó giám đốc: BS. NGUYỄN THỊ THU HỒNG

(1986 – 2004)

BGD10

Phó giám đốc: BS. TRẦN MẠNH QUYỀN

(1984 – 2001)

BGD11

Phó giám đốc: ThS. Bs. TTƯT. LƯƠNG HỒNG TƯỜNG

(2014 – 2016)

BGD12

Phó giám đốc: PGS. TS. TTND. NGUYỄN DUY THẮNG

(2002 – 2013)

BGD13

Phó giám đốc: BSCKII.TTƯT. NGUYỄN THỊ GÁI

(2005 – 2014)


Untitled1

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CÁC THỜI KỲ

 

BGD12

PGS. TS. TTND. NGUYỄN DUY THẮNG

(2005 -2006)

BGD1

PGS. TS. TTND. HÀ HỮU TÙNG

(2006 – nay)


 


      Untitled3

      CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC THỜI KỲ


 

VŨ MINH HẠNH

(1975 – 1998)

BGD14

NGUYỄN THỊ XUÂN LIÊN

(1998 – 2001)

BGD15

VŨ XUÂN ĐỐC

(2001- 2003)

BGD16

TRẦN THỊ THANH

(2003 – 2005)

BGD17

NGUYỄN TRUNG CẤP

( 2005 – 2007)

BGD18

ĐẶNG THỊ THU

(2007- 2012)

BGD19

ĐOÀN THANH THỦY

(2012 – Nay)


Untitled4 

BÍ THƯ THANH NIÊN CÁC THỜI KỲ

 BGD12

NGUYỄN DUY THẮNG

(1978 – 1982)

BGD20

PHẠM THỊ DUNG

(1984 – 1989)

BGD1

HÀ HỮU TÙNG

(1989 – 1993)

 

BGD21

NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG

(1993 – 1996)

BGD17

NGUYỄN TRUNG CẤP

(1997 – 1998)

BGD22

LÊ VĂN THÀNH

(2002 – 2005)

BGD23

LÊ VĂN LỄ

(2005 – 2008)

BGD24

TỐNG LÊ VĂN

(2008 – 2012)

BGD25

NGUYỄN VĂN NGUYÊN

(2012 – 2017)

Các tin liên quan