Thông báo: Về việc giới thiệu và xét danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”

02/07/2019 Lúc 4:09chiều Người đăng: JK Nguyễn

         lotus-flower-vietnam-1600x761px

Thực hiện quyết định số 7888/QĐ -BYT ngày 28/12/2018 của Bộ y tế ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “ Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 – Năm 2020.

Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp đã có văn bản số 384 CV/BV ngày 18/4/2019 về việc hướng dẫn thực hiện nghị định 41/NĐ-CP ngày 5/5/2015 của Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu TTND,TTƯT và Quyết định số 649/QĐ-BV ngày 20/6/2019 thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp lần thứ 13 – Năm 2020.

Ngày 25 – 26/6/2019 Bệnh viện đã tổ chức Hội nghị giới thiệu và lấy ý kiến quần chúng đối với danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.

Ngày 01/7 /2019 Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp lần thứ 13 – Năm 2020 đã họp.

Kết quả như sau:

 

TT

Họ và tên Năm sinh Chức danh, Chức vụ, đơn vị công tác Số phiếu          hội nghị quần chúng Hội đồng

Cơ sở

Nam Nữ Phiếu bầu Tỷ lệ (%) Phiếu bầu Tỷ lệ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Nguyễn Trọng Cường 1968 Trưởng khoa Dược 240/298 80,5% 9/9 100%
2 Tạ Mạnh Hiệp 1960 Trưởng khoa Hồi sức tích cực 254/298 85,2% 9/9 100%
3 Nguyến Thị Liễu 1964 Trưởng khoa Đông y 246/298 82,5% 9/9 100%
4 Hoàng Thị Nguyệt 1967 Điều dưỡng trưởng khoa Nhi 245/298 82,2% 9/9 100%
5 Tống Lê Văn 1975 Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp 239/298 80,2% 9/9 100%

Ghi chú :

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Bác sỹ Đoàn Thanh Thủy – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng xét danh hiệu TTƯT – Năm 2020

Điện thoại : 0912849313

Gmail: Doanthuybvnn@gmai.com .   Hạn cuối cùng đến hết Ngày 15/7/2019

 

 

Các tin liên quan