PGS.TS Hà Hữu Tùng hướng dẫn phương pháp làm đề tài NCKH cấp cơ sở và sáng kiến cải tiến kỹ thuật

16/03/2020 Lúc 10:35sáng Người đăng: Phạm Hồng Anh

Chiều thứ 4 ngày 11/03/2020, BVĐK Nông nghiệp tổ chức buổi hướng dẫn làm đề tài NCKH cấp cơ sở và sáng kiến cải tiến kỹ thuật do PGS.TS Hà Hữu Tùng – giám đốc bệnh viện, chủ tịch Hội đồng Khoa học bệnh viện trực tiếp giảng dạy với sự tham gia của đông đảo các bác sỹ, điều dưỡng quan tâm đến nghiên cứu khoa học.

Nghiên cứu khoa học là hoạt động tìm kiếm, điều tra hoặc thử nghiệm nhằm sáng tạo, phát minh ra những phương pháp và phương tiện kỹ thuật mới giá trị hơn, hiệu quả hơn. Trong lĩnh vực y tế, nghiên cứu khoa học đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc nâng cao chất lượng khám và điều trị. Có thể coi đó là nền tảng không thể thiếu để phát triển chuyên môn kỹ thuật, cũng như nâng cao kiến thức, kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ y tế. Với mục đích khơi dậy và phát huy tiềm năng nghiên cứu khoa học lao động sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn của CBVC – NLĐ trong bệnh viện nhằm thực hiện quản lý, chất lượng bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh, giúp nhân viên y tế tiếp cận nhanh với các tri thức mới liên quan đến ngành Y. Tạo môi trường khoa học, thi đua nghiên cứu, tạo điều kiện cho nhân viên y tế phát huy sức sáng tạo, áp dụng kiến thức đã học vào thực tế, đóng góp nguồn lực cho các đề tài cấp ngành, và tham gia báo cáo Hội nghị tại các bệnh viện bạn, các hội nghị chuyên ngành.

Việc đào tạo, cập nhật kiến thức cho cán bộ quản lý về nghiên cứu khoa học/sáng kiến cải tiến kỹ thuật sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học tại Bệnh viện. Nhờ đó những giải pháp, ứng dụng tiên tiến, ưu việt sẽ ra đời nhằm mang lại lợi ích thiết thực trong khám và điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

6e5454d1c4cb3f9566da

3dd27a54aa504a0e1341

Các tin liên quan