Lịch trực tháng 12/2020

27/12/2020 Lúc 10:16chiều Người đăng: JK Nguyễn

z2198712581288_23a15263862b1e2cbfbb98ddc0d07079Lịch trực Cơ sở 1

z2198730786669_f5e9603ff3ac56ce6988a2960edde8eaLịch trực cơ sở 2

z2198712570326_6248d7705c56156987356b2d57057eeaLịch khám bệnh thứ 7, Chủ nhật tại cơ sở 1

z2198712545821_c6965c586ec16e4d33c74fbd19bd5357

 

Các tin liên quan