Góp phần xây dựng Bệnh viện Văn minh-Thân thiện

08/10/2019 Lúc 8:38sáng Người đăng: Hà Hữu Tùng

Việc xây dựng theo Qui hoạch(2007) của BVĐKNN đã hoàn thành. Nay được người dân tín nhiệm, Lãnh đạo các cấp đặt niềm tin. Tập thể cán bộ nhân viên và người lao động bệnh viện cố gắng từng bước tổ chức phục vụ theo hướng văn minh và chuyên nghiệp trong mọi hoạt động: khám, chữa và chăm sóc người bệnh; cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người bệnh và người nhà bệnh nhân; đảm bảo an toàn người bệnh; tạo môi trường xanh – sạch – đẹp đến thân thiện. Giám đốc Bệnh viện kêu gọi và khuyến nghị tất cả nhân viên, người lao động và những cá nhân quan tâm hiến kế những giải pháp khả thi để Giám đốc, CT Công đoàn, T.phòng Tài chính, T.phòng Hành chính nghiên cứu thống nhất biện pháp thực hiện.

Trước mắt là:

1- Cung cấp dịch vụ tổng hợp tại nhà 2 tầng(mới): khu vực phục vụ tạp hóa; Ăn nhẹ, giải khát, giải trí, nghỉ tạm; Tham gia các hoạt động khác khi có yêu cầu

Yêu cầu: Tuân thủ sự điều hành của Lãnh đạo Bệnh viện, đảm bảo trật tự an toàn, xanh-sạch- đẹp và quảng bá tuyên truyền cho hình ảnh hoạt động của bệnh viện

2- Dịch vụ bảo vệ: bảo vệ an ninh, trật tự trị an, bảo vệ tài sản của khách hàng và của chính bệnh viện, bảo vệ sự toàn vẹn gianh giới của bệnh viện

02 dịch vụ trên Ai/tổ chức nào thực hiện sẽ đạt được mục tiêu và yêu cầu? Cơ chế hoạt động và chế độ Tài chính ra sao?

Các ý kiến được gửi lại qua Web benhviendakhoanongnghiep.vn hoặc mail: hahuutung.200564@gmail.com hoặc Zalo hà tùng(0989098908). chậm nhất ngày 10/10/2019

Trân trọng

Các tin liên quan