Thông tư số: 50 /2014/TT-BYT quy định việc phân loại và định mức nhân lực phẫu thuật, thủ thuật

05/01/2015 Lúc 3:01chiều Người đăng: JK Nguyễn

to 1 thong tu 50-2014-bytto 2 thong tu 50-2014-bytto 3 thong tu 50-2014-bytto 4 thong tu 50-2014-byt

Chi tiết download theo đường link sau: http://www.kcb.vn/danh-muc-van-ban/van-ban/

JK Nguyễn

Các tin liên quan