Thành lập Tổ hỗ trợ và tư vấn điều trị COVID-19

24/02/2022 Lúc 4:44chiều Người đăng: TTTH

Căn cứ Biên bản họp ngày 22/2/2021 của Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng về việc thực hiện ngay một số việc trong phòng chống dịch bệnh COVID-19

Bệnh viện đa khoa nông nghiệp tổ chức gần 200 giường thu dụng điều trị bệnh nhân COVID 19 và Thành lập Tổ hỗ trợ và tư vấn điều trị COVID-19

Copy of 11 Copy of 12

Các tin liên quan