Lịch trực tháng 10/2020

02/10/2020 Lúc 8:09sáng Người đăng: JK Nguyễn

 

 

cs1 - chinhLịch trực tháng 10 tại cơ sở 1

0dd76950dafc25a27cedLịch khám bệnh ngày thứ 7 và chủ nhật

bceb544be7e718b941f6Lịch trực cơ sở 2

d0154a9ff933066d5f22Lịch làm việc theo ca/kíp tại khoa Cấp cứu

Các tin liên quan