KHAI GIẢNG LỚP KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CHO ĐIỀU DƯỠNG/KTV/HỘ SINH

12/04/2024 Lúc 4:10chiều Người đăng: Nguyễn Kiều Linh

Chiều 12/04/2024, tại hội trường tầng 9, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp khai giảng lớp đào tạo liên tục “Kiểm soát nhiễm khuẩn”, thời hạn 03 tháng.

Tham dự lễ khai giảng có Trưởng TTĐT – NCKH – HTQT ThS.Lê Văn Lễ, Trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn BS.CKI. Nguyễn Ngọc Hải và Điều dưỡng trưởng, Điều dưỡng viên các khoa/phòng.

z5375312397154_a51f7cae7cb0c8f0fcb2714b791b9fd8

Đối tượng của lớp Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản đợt này là 64 Điều dưỡng, KTV, hộ sinh của bệnh viện. Khóa học với thời lượng 48 tiết (gồm cả lý thuyết và thực hành), cung cấp toàn diện nhất các kiến thức cơ bản về Kiểm soát nhiễm khuẩn, đặc biệt là hướng dẫn nhân viên y tế các khoa, phòng thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật chuyên môn cơ bản trong phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn như: vệ sinh tay, sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân, phân loại, thu gom và quản lý chất thải rắn y tế, thu gom, quản lý đồ vải,…

Phát biểu khai mạc lớp học, Trưởng TTĐT – NCKH – HTQT đã nêu rõ vai trò và tầm quan trọng trong việc thực hiện, chấp hành, giám sát, kiểm tra, đánh giá công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viện. Ths.BS. Lê Văn Lễ cũng yêu cầu các học viên cần tích cực tiếp thu kiến thức, nắm rõ các nội dung và thực hành tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn để sau đó áp dụng và phổ biến lại cho nhân viên khoa, phòng mình.

z5375312408018_e71caf8c77956d4d4be7895f1d9bbe65

Cũng tại buổi lễ, BS.CKI. Nguyễn Ngọc Hải, trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, cũng là giảng viên của lớp học đã cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Bệnh viện và đánh giá cao sự phối hợp, công tác chuẩn bị chu đáo của Bệnh viện để lớp học được diễn ra theo đúng kế hoạch.

z5375325204015_b41a60fe140532cb8c6f198d63468991

Qua khóa học này, các học viên sẽ được cập nhật thêm kiến thức mới về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và sẽ là những nhân tố tích cực triển khai thực hiện bài bản, hiệu quả, đúng quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn tại đơn vị mình.Các tin liên quan