Cập nhật một số văn bản

20/05/2014 Lúc 8:02sáng Người đăng: JK Nguyễn

     – Quyết định số 999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, link download:

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=174503

     – Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Phụ Sản, và Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nội tiết, link download:

 http://kcb.vn/ShowNews.aspx?lang=vn&cat=015&nid=292

      – Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Khoa Y, dược cổ truyền trong bệnh viện nhà nước, link download:

 http://moh.gov.vn/legaldoc/pages/LegalDocument.aspx?ItemID=60

      – Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, link download:

 http://moh.gov.vn/legaldoc/pages/document.aspx?ItemID=31

      – Cẩm nang chẩn đoán và điều trị bệnh tay chân miệng, link download:

https://www.dropbox.com/s/nxgc82yyjhs5qo1/Cam-nang-dieu-tri-tcm.pdf

      – Thông tư quy định về việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám, chữa bệnh, link download:

http://kcb.vn/ShowNews.aspx?lang=vn&cat=015&nid=300

       – Ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ khuật Ngoại khoa. Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa- chuyên khoa Phẫu thuật tiêu hóa và Phẫu thuật nội soi. Link download:

http://kcb.vn/ShowNews.aspx?lang=vn&cat=015&nid=311

Nguồn tin: JK Nguyễn

Các tin liên quan